27 - 05 - 2020
Main Menu
Development
Old stories

New ancestor 3.1

User Rating:  / 0
PoorBest 

New ancestor tree named 3.1 is added to AgetoAgeSqlite (x86).

Dette treet er svært likt Ancestor 3 men med bedre sentrering av navnene og mye raskere resizing av vinduet (man kan lett dra vinduet til ønsket størrelse)

25-05-2013 - Lastet opp ny versjon med flere valg på Ancestor 3.1, man kan nå sette bredde av pennen som tegner rektanglet og på bildet under har jeg brukt en penn bredde på 8 pixler og satt hvit farve på pennen. Man kan også sette hvor mye rektanglet skal reduseres for det arealet der teksten og bildene skal være. Man kan høyreklikke og velge Edit for å redigere en ancestor. Eller høyreklikke og velge Children for å sette barn av ancestoren som musen peker på som subject. Man kan også presse CTRL + PIL NED for å velge et barn av subjectet som subject.

På Options/Tree/Rectangle finner man InflateX og inflateY disse verdiene skulle være negative, prøv f.eks med -4 for både inflateX og inflateY.

updanc3j

25-05-2013 - 21.00.00 - Lastet opp ny versjon med texture valg for Ancestor 3.1. Her er et eksempel og her har jeg brukt InflateX og InflateY med -4 for begge.

updanc3m

26-05-2013 - Lastet opp ny versjon, nå kan man høyreklikke og velge Paste texture hvis man har valgt "Use texture" og har kopiert et bilde man vil bruke som texture. F.eks man har laget et texture i et tegneprogram og kopierer bare så bildet og går til Ancestor 3.1 og høyreklikker og velger Paste texture. Lager man et texture man vil ha i databasen for senere bruk kan man lagre texturet som en fil først og så legge dette til i AgetoAgeSqlites PhotoManager. Når man på et senere tidspunkt vil bruke dette texturet kan man bare gå til Photo Manager dobbelklikke texturet og høyreklikke på bildet og velge Copy to Clipboard og så i Ancestor 3.1 lime det inn. Jeg satte en grense på max 400 x 400 pixler for bildene som skal brukes til texture. Det kan være lurt å bruke en funksjon i tegneprogrammet man bruker til å lage bildet litt lyst og en smule diffust for at det skal bli bedre kontrast med navnene og bildene av ancestorene.

updanc3n

27-05-2013 - Har testet litt og funnet at det ikke er nødvendig å sette størrelse på texturene så liten som 400 x 400 så jeg har øket max størrelse til 3000 x 3000 pixler (i praksis vil man nok ikke benytte så store texturer men det kan være greit å ha mulighet for å kunne eksprimentere litt. Har også føyd til wrapmode for texturene. Wrapmode angir hvordan texturene skal settes sammen når arealet som skal fylles er større enn selve texturet. Har også laget en ny meny "Styles/Standard" som setter opp ancestor 3.1 vinduet til å vise det oppsettet som er på bilde nr 2 her. Oppdateringen er lastet opp.

28-05-2013 - Lastet opp ny versjon der man kan lime in texturer individuelt på rektanglene. Det rectanglet som musen befinner seg over når man høyreklikker og velger Paste Texture vil da få dette texturet. (Man må ha kopiert et bilde som man vil bruke som texture først).

updanc3q

29-05-2013 - Lastet opp ny versjon med menyen "Use standard textures" som automatisk setter texture på alle ancestor feltene med det texure som er på bilde 2. Hvis man vil bruke et bilde man har laget eller har liggende på PC'n som texture så åpner man bare dette bildet i en eller annen bilde-editor og markere hele eller deler av bildet man vil bruke og så kopierer man (CTRL + C kan brukes som regel) og så høyreklikker man i Ancestor 3.1 vinduet på det feltet man vil sette texturet og velger Paste Texture.

Her et lite enkelt eksempel på hvordan brukeren kan selv definere utseende ved å lage texturer som fyller klient arealet for kontrollene.

updanc3q

 01-06-2013 - Lastet opp ny versjon av AgetoAgeSqlite med flere valg i Ancestor 3.1 vinduet. Man kan nå lime inn texturer og når man er ferdig kan man lagre disse texturene med å velge File/Save textures. En dialog kommer opp der man enten velger et navn eller skriver direkte inn et nytt navn. Hvis man velger et eksisterende navn blir texturene overskrevet. (Men det vil man sikkert i de fleste tilfeller hvis man ikke vil lage en kopi av texurene, da må man skrive inn et nytt navn.) Disse navnene er navn som er felles for texturene som er i bruk. I alt kan det være 15 forskjellige texturer for hvert oppsett og navnet er altså navn på dette oppsettet. Man kan skrive et hvilket som helst ord som navn f.eks Summer.

Jeg vil gi en liten leksjon i hvordan man lager ett oppsett der man skreddersyr hvert enkelt texture.

 1. Høyreklikk på en person i personlisten og velg Ancestor 3.1. Maximer vinduet.
 2. Velg Options/Styles/Standard. Velg så Options/Save settings. (neste gang man åpner Ancestor 3.1 vil Styles/Standard være satt)
 3. Så finner man størrelsen på rektanglene, det er 15 rektangler men de 8 øverste er like i størrelse og de 4 på neste rad er også like i størrelse og det gjelder også de 2 rektanglene på neste rad. Det blir altså 4 forskjellige størrelser man trenger å vite og størrelsen finnes ved å høyreklikke på et rektangel (ancestor) og velge "Size of this rectangle". Man åpner deretter sin favoritt editor for bilder og lager et nytt bilde med denne størrelsen. (størrelsen er angitt i pixler). Til å begynne med kan man lage kun et bilde av disse 4 størrelsene og gjenbruke bildet på de andre ancestorene som er av samme størrelse.
 4. Når man har designet disse 4 forskjellige størrelsene og tegnet og farvesatt disse kan man begynne å legge de inn som texturer. Kopier texturet (merk hele texturet og velg copy i bildeeditoren man bruker) man har laget for den nederste ancestoren (rekkefølgen er ikke viktig men jeg må jo begynne et sted) og høyreklikk på denne ancestoren og velg Paste texture. Så kopierer man og limer inn de neste og limer inn på de ancestorene som har samme størrelse. Til slutt skulle man da ha satt 15 texturer.
 5. Til slutt lagrer man så dette oppsettet med File/Save textures og velger her et navn på oppsettet f.eks "Standard".
 6. Vil man modifisere disse texturene man har laget men vil beholde disse orginalene kan man først lage en kopi av dem ved å velge File/Save textures og velge et nytt navn på oppsettet. Deretter kan man høyreklikke på en ancestor og velge Copy to Clipboard og så kan man lime det inn i sin favoritt bilde editor og gjøre ønskede endringer. Merk hele texturet når man er ferdig, Copy og lim det inn igjen i Ancestor 3.1.

  Lykke til!

Jeg glemte... når man så har lukket Ancestor 3.1 og åpner det igjen velger man så File/Open textures og velger det navnet man valgte eller skrev da man lagret. Så vips er alt ferdig oppsatt og man kan begynne å bla frem og tilbake i ancestorene, gjøre utskrift, etc.....

Her er et skjermbilde hvor jeg prøver litt....

updanc3s

02-06-2013 - Lastet opp ny versjon der jeg har laget tabell som lagrer verdiene på marginene i Ancestor 3.1, disse verdiene vil bli lagret ved lagring av texturer slik at når man velger et oppsett så vil verdiene som ble brukt da bli brukt.

Så har jeg innført en ny variabel cxy som sammen med InflateX og InflateY bestemmer klientarealet som texturet vil få. Men det vil være enklest  og hurtigst å bruke cxy da denne virker inn på både X og Y. Så vil man ha større avstand mellom bordene øker man cxy litt.

Jeg vil med det samme også gi oppskrift på en mye enklere måte å skreddersy texturene:

 1. Samme som forrige (se ovenfor)
 2. Samme som forrige (se ovenfor)
 3. Velg File/Create empty textures.
 4. Nå kommer man til det enkle og geniale. Høyreklikk på ancestorene og velg Copy texture to Clipboard. Og man kan så starte sin favoritt editor for bilder og lime det inn som et nytt bilde. Så kan man redigere det som man vil (bortsett fra størrelsen som ikke bør endres (hvis det skal være skreddersydd)). Når man er ferdig kopier man hele texturet og limer det inn igjen på den ancestoren man kopierte fra.
 5. Velg File/Save textures og skriv inn et nytt navn som ikke er brukt før hvis man ikke vil overskrive noen andre da. I såfall velger man bare et navn som er der fra før.

Her er et til eksempel der jeg har justert litt på cxy og RectanglePenWidth disse verdiene blir nå lagret og brukt igjen for det oppsettet som er valgt.

updanc3t

03-06-2013 - Lastet opp ny versjon der Ancestor 3.1 har fått egen funksjon for å legge til foreldre. Når man klikker Save på Familieskjemaet blir det sent message til Ancestor 3.1 vinduet om å oppdatere. Dette gjør at man ser at Treet oppdateres mens man redigerer og lagrer på familieskjemaet og starter man med en blank database og skal begynne å legge inn personer kan det være praktisk å bare lage en person først i personlisten og deretter høyreklikke denne og velge Ancestor 3.1 for å legge til foreldre osv.

Prøver litt mere...

updanc3u

Tips: Bruk helst noe bedre enn det Paint programmet som følger med Windows for å redigere texturene. F.eks Paint.Net er et forholdsvis enkelt og greit program å bruke og det har den fine funksjonen "Paste in to New Image" fra Edit menyen. Paint.Net kan lastes ned her.

Add comment

Security code
Refresh