01 - 06 - 2020
Main Menu
Development
Old stories

New update

User Rating:  / 1
PoorBest 

AgetoAgeSqlite er oppdatert med forbedret personliste med bedre kalkulering av sidetallene, har man f.eks 100 000 personer i databasen og det er plass til 30 personer på hver side får man 3333,3333 sider dvs. 3334 sider, der den siste siden har 10 personer, pluss noen små korrigeringer andre steder. Bruker meny systemet ser ut til å virke bra og jeg har nå lagt inn ca 150 menyer og i forbindelse med registering av personer er det artig å kunne lage sin egen meny for å finne de siste personene som er lagt til. Man går til SQL Command Builder og skriver f.eks "Finn alle siste registrerte personer"  som navn og som kategori kan man skrive "Registrering" og som SQL spørring skriver man "where registerdate like '%2013%' for å finne alle som er registrert i 2013. Når man så velger denne bruker menyen kan man så redigere den mer spesifik for en dato man velger f.eks endrer man til '10.01.2013' for å finne alle personer registert på denne dagen.

4 februar 2013 - lastet opp ny versjon der også familie listen har fått oppdatert sitt sidesystem. I tillegg har jeg rettet en forglemmelse ved listing av barn for en familie, i familieskjemaet kan man flytte ett barn opp eller ned for å sette dem i riktig rekkefølge men jeg hadde glemt å liste dem opp i den valgte rekkefølgen i personskjemaet, dette er nå rettet med at jeg bare tilføyde i SQL settningen "ORDER BY childnum". Så har jeg endret litt på hurtigtastene i Ancestor Circle.....nå beveger man seg til far med venstre piltast og til mor med høyre piltast og man går tilbake med Ned piltasten og man kan bytte om med mellomromtasten.

5 februar 2013 - lastet opp ny versjon der også familielisten har fått User Meny og man kan legge til flere menyer med å velge Edit/SQL Command Builder, og lagre med "File/Save as new..." for å lagre den som en ny meny. Videre har jeg lagt inn en max lengde på fornavn og etternavn i Ancestor Circle for at det skal se penere ut. Man kan sette denne max verdien ved å høyreklikke og velge Options/Max length firstname. (Dette har kun innvirkning på visning av navnene i Ancestor Circle)

 

8 februar 2013 - Lasted opp ny versjon med en age kalkulator som finnes på personskjemaet og den brukes også for å generere en statestikk som finnes på Stats menyen

09 februar 2013 - Lastet opp ny versjon der jeg har fått høyreplassert tallene i Age - stats, beklager forglemmelsen, så har jeg fikset en liten feil med at hvis man lagde en ny person og klikket age så fikk man en error fordi personen ikke var lagret enda... nå er det ikke lenger nødvendig å lagre personen...man kan nå teste ut age calc med å lage en ny person og man behøver altså nå ikke lengre å lagre den før man klikker Age. Det er et stadig tilbakevendende problem at jeg laster opp nye versjoner uten å teste skikkelig først.

 

 

Add comment

Security code
Refresh