13 - 08 - 2020
Main Menu
Development
Old stories

New Usermenu in AgetoageSqlite (x86)

User Rating:  / 0
PoorBest 

Ny oppdatering av User Menu og SQL Command Builder. Dette er en oppdatering som forenkler operasjonen av å lage bruker menyer og man kan lage så mange kategorier som man vil. Har man laget f.eks 20 categorier med 20 menyvalg i hver har man 400 forskjellige menyvalg totalt i f.eks Personlisten og så kan man ha det samme i Advanced SQL vinduet og ha totalt 800 forskjellige spørringer mot databasen å velge mellom. Et lite eksempel:

Man ønsker et menyvalg i personlisten for å finne alle personer som er født i geografisk område som man angir med bredde og lengdegrad. Man åpner personlisten og velger en kommand på brukermenyen der for å aktivere denne. Så klikker man Edit/SQL Command Builder og skriver f.eks "Personer født i NordNorge" som Name, så kan man skrive f.eks "Geografisk Område som kategori og så skriver man som kommando:

Where Birthplace in (select name from ata_locations where latitude > 65 and latitude < 66 and longitude > 6 and longitude < 15) ORDER BY PID

Dette gir en liste som er sortert på ID (PID) til personene men man kan sortere på hva man vil... f.eks ORDER BY Birthplace DESC som vil sortere på stedsnavnet for fødsel og ASC betyr da A....Å. Man kan skrive DESC for å få den reversert (Å...A)

VIKTIG!

Når man vil lage en ny kommando som i eksemplet her må man velge Save as New.... når man er ferdig med redigeringen.

BM.

Helt til venstre/øverst i personlisten er det en liten vertikal scroll boks som brukes til å "huske" de spørringene man har brukt siden man started AgetoAgeSqlite. Denne funksjonaliteten er også oppdatert slik at den husker også navnet på spørringenesmiley

Det finnes også en veldig enkel mulighet for å lage en meny hvis man går til Locations vinduet og dobbelklikker et "sted" der. Da vil man på "Actions" menyen finne "Create SQL Command to Personlist menu" og velger man denne vil SQL Command Builder komme opp og alt man trenger å gjøre er å klikke "OK". Men man må da etterpå reåpne personlisten (hvis den er oppe allerede) for at menyen skal dukke opp.

Add comment

Security code
Refresh