05 - 07 - 2020
Main Menu
Development
Old stories

AgetoAgeSqlite x86 update

User Rating:  / 1
PoorBest 

Noen oppdateringer er blitt gjort i juleferien og jeg startet med å lage en funksjon som kan "flytte" personer, familier, levesteder, etc. fra et sted til et annet. Funksjonen finnes ved å høyreklikke og man vil da se "Move locations..." her vil man få en undermeny der man kan velge å markere steder man ønsker å flytte ting og tang fra og man kan så klikke på det stedet man vil flytte til og velge "Move marked location to this". Dette ble utviklet fordi jeg oppdaget at jeg har fått en mengde steder som egentlig er det samme stedet men bare skrevet på forskjellige måter. 

Så har jeg lagt inn noen flere kolonner som viser antall fødsler, dåper, dødsfall, ekteskap og levesteder. Databasen man bruker vil bli automatisk oppdatert slik at disse feltene kommer med. Og ved behov kan man kjøre en egen kommand som finnes på "Action" menyen "Update stats" for å oppdatere verdien på disse feltene. Hvis man ser på bildet under har jeg her bare valgt "Birts" for Order og ikke huket av for "Ascending" (listen blir da sortert Descending som gir en liste med de største verdiene først og man får en fin oversikt over de steder med flest registrerte slektninger.

Locations vinduet blitt betraktelig bedre gir mere informasjon og man får nå fort oversikt over de steder med flest registrerte slektninger og man får noen flere muligheter for å velge ut det man er interessert i. En liten artig detalj er at man nå ser nede på statuslinja hvor mange prosent utvalget er av det totale antall steder som er registrert.

Personlisten er også blitt oppdatert litt og den store nyheten her er at man nå har en liten SQL Command Builder innebygget som finnes ved å klikke på "Edit" menyen og velge SQL Command Builder. De SQL setninger man lager kan lagres i databasen med å velge Save på File menyen og man kan også hente lagrede setninger fra File menyen "Open".

 

Add comment

Security code
Refresh