13 - 08 - 2020
Main Menu
Development
Old stories

Globe designed to be used in Genealogy Software

User Rating:  / 0
PoorBest 

 

Ny Globe er lastet opp. Nå kan man også teste å legge til markeringer, farve og størrelse kan settes under Options. Installasjonen inkluderer alle polygoner så man kan nå klikke på et punkt og så velge Polygon Manager og der vil man kunne sette ønsket texture for området som punktet man klikket ligger på. Man kan også legge til markører mens Globen roterer, bare å klikke på det stedet man ønsker en markør og så høyreklikke og velge New marker (marker er kankje ikke helt bra engelsk men i farten så ble det marker, vel, det kan enkelt endres senere). Jeg vil ikke anbefale å bruke større markører enn 5.0 som vil gi en markør som er 10 grader i lengde og breddegrad. (Markøren vil strekke seg 5 grader til venstre og til høyre for det punktet man klikket). En annen ting, når man endrer texture for et polygon må man restarte Globen for at det skal bli aktivt. Texturer bør ikke være altfor store men man kan eksprimentere med forskjellige størrelser, f.eks 128 x 128 pixler, Ofte kan et lite textur på bare 24 x 24 pixler bli bra.

Lastet opp ny versjon med mulighet for å redigere polygonene. Jeg vil gi en kort beskrivelse for fremgangsmåten for å flytte noen punkter i et polygon i denne editoren. La oss si man har irritert seg noe voldsomt over en utstikkende del av en øy som helt klart er feil tegnet. Vel, la oss rette det med en gang.

 1. Flytt Globen med piltastene slik at den er sentrert i skjermen deretter skal man IKKE bruke piltastene men bruke X, Y eller Z tastene til å rotere Globen slik at man ser den øya man vil redigere.
 2. Klikk et punkt inne i øya, og høyreklikk og velg Polygon Manager.
 3. Polygon Manager vil komme opp med det polygonet av denne øya merket. (SELECTED) og man høyreklikker på denne og velger Points.
 4. Polygon Data vinduet vil da komme opp og man klikker Window knappen nede til høyre og Zoom/Edit vinduet vil så komme opp.
 5. Nå er man kommet til grøten mildt sagt og man kan leke så mye man vil...men husk en ting, for at trianguleringen skal bli korrekt så er det ekstremt viktig at man ikke lager et polygon der linjene krysser hverandre, dette kalles intersections på engelsk og når man er ferdig er det lurt å bruke en funksjon jeg har laget for å sjekke om det finnes intersections og denne sjekken kan gjøres med å presse F12 i editoren. Og hvis det står "No intersections found" nederst i vinduet er alt OK.
 6. Man kan bruke piltastene for å flytte polygonet og presse Z for å zoome inn og SHIFT + Z for å zoome ut. Denne flyttingen vil ikke endre posisjonen som polygonet har på Globen men man må jo ha mulighet for å flytte polygonet rundt omkring mens man redigerer.
 7. Okay ikke mere tull nå. La oss flytte punktene som skulle flyttes.
 8. Høyreklikk og velg Move Point. Klikk så på et punkt man ønsker å flytte og  hold nede venstre musknapp mens man drar punktet til dit man ønsker det. Slipp knappen og punktet skulle nå være der. Repiter til man er fornøyd.
 9. Sjekk intersections som beskrevet i punkt 5 og lukk deretter editoren (Man trenger ikke lagre noe enda).
 10. Lukk deretter Polygon data vinduet.
 11. Tilbake i Polygon Manager høyrekliker man på polygonet og velger Save.
 12. Så kommer man til det morsomme. Man skal nå triangulere. Man kunne strengt tatt bare triangulert dette polygonet på nytt men det enkleste er å triangulere alle polygonene på nytt. Og man velger "Triangulate all..." på menyen. Trianguleringen av de ca 5000 polygonene tar ca 10 sekunder på min gamle PC og for dem som bruker en ny PC vil det sikkert ikke ta mere enn 5 sekunder. Men det vil vises beskjed når den er ferdig. Resultatet av trianguleringen er at man får en liste over punktene som hvert triangel i polygonet består av og disse skrives så til en datafil jeg har kalt "output.txt" som DirectX vil bruke for å bygge opp trianglene. Når trianguleringen er ferdig er det bare å restarte Globen og man vil kunne kose seg med en egenredigert ØY!

 

Add comment

Security code
Refresh