05 - 07 - 2020
Main Menu
Development
Old stories

Direct3D rotasjon

User Rating:  / 0
PoorBest 

 

Direct3D er utrolig utviklende å arbeide med og jeg har laget en ny demo på rotasjon av en Globe eller Sphere vil vel kanskje noen si. Jeg benytter 3 variabler som jeg kaller xRot, yRot og zRot og hver gang man trykker på X tasten på tastaturet vil xRot øke med 1.0, trykker man på Y tasten økes yRot med 1.0 og trykker man Z tasten blir zRot verdien økt med 1.0. Nå er det slik at man kan ikke rotere bare èn akse, altså trykker man på X tasten kan ikke globen bare rotere om X-aksen, grunnen er at det er upraktisk...fordi man har kanskje trykt på z og y tasten tidligere og disse verdiene er ikke lenger 0. Så hvis man bare roterte en akse for hver gang man trykket på x tasten så ville rotasjonen ikke henge sammen med de andre rotasjonene så man må rotere globen om alle tre akser for hver gang x tasten eller y og z tasten blir trykt. Nå prøvde jeg en annen rekkefølge på aksene som blir rotert og kom til et langt bedre resultat. Nå blir z-aksen rotert først, deretter x-aksen og til slutt y-aksen. Resultatet ble forbløffende, globen roterer riktig! Se video!

 

En ny liten demo på Direct3D, jeg har også noen små planer om å lage etterkommer trær og ane trær som vil vises med Direct3D, det vil gi uante muligheter for å snu og vende og ikke minst zoome på trærne.

 

Add comment

Security code
Refresh