13 - 08 - 2020
Main Menu
Development
Old stories

Photo Related

User Rating:  / 0
PoorBest 

Merry Christmas and new upload of AgetoAgeSqlite is available. Now with a Photo Related window where you can click the tabs "Person"; "Family", "Residence" and "Location" to see what photos is assigned. For example in the tab "Person" will the list be populated with persons who have photos.

 

27-12-2010 - Lastet opp ny versjon som gjør det mulig å importere en annen database. SQLite har innebygget funksjon "Attach" som gjør det enkelt å jobbe mot flere databaser på en gang og dette gjør det svært enkelt å importere data fra en annen database. Ved import av data i AgetoAgeSqlite er det viktig å huske på at to eller flere personer ikke kan ha samme ID. Det samme gjelder familier så hvordan løser man dette? Jo, ved å bruke ID Manageren i AgetoAgeSqlite. Man gir personer og familier i den databasen man vil importere fra, ID'er som ikke har vært brukt i den databasen man importerer til. Her er fremgangsmåten for å importere en GED fil til en database som har data fra før.

  1. Lag en ny database og importer GED filen til denne.
  2. Gå til ID Manageren, (finnes på Database menyen) og konverter person og familie ID'er til en serie som ikke har vært brukt i den databasen man til slutt skal importere til.
  3. Åpne den databasen man skal importere til og importer databasen man lagde i punkt 1.

 Når man importerer blir det automatisk lagd en kilde (source) for disse personer og familier som blir importert og hver person får føyd til denne kilden. Dette gjør at man har oversikt. Når man kikker på denne kilden vil den ha en tabell som viser de data (personer/familier) som ble importert.

På nettet finner man en masse GEDCOM filer som kan lastes ned og man kan opprette sin egen database og importere aktuelle GEDCOM filer til denne basen. Setter man av en liten halvtime hver dag til dette kan man ha en database med kanskje 1 million personer i løpet av en måneds tid. Når man får så mange personer i databasen er det veldig praktisk å bruke LIMIT på slutten av SQL spørringen i personlisten, for eksempel LIMIT 1000, 100 vil bety at man får en liste med 100 personer der den første personen er den 1000 personen som tilfredsstilte kriterien i spørringen. Jeg gjorde noen enkle søk etter GED filer og fant denne http://mypages.allwest.com/~rognan/genealogy/genealogy.ged som har over 100 000 personer. Finner man 10 slike filer har man en million med en gangsmiley Jaja, kanskje ikke så interessant bare å finne en masse personer man ikke har noe kjennskap til men det kunne jo hende man fant en forbindelse da.

29-12-2010 - Lastet opp ny versjon med et eget vindu for Import operasjoner.

Add comment

Security code
Refresh