11 - 12 - 2023
Main Menu
Who's online

We have 55 guests and no members online

Latest articles
Visitors
25428317
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
5303
8429
72259
116768
538042
25428317

Old stories

AgetoAge4 Update

User Rating:  / 0

New update of AgetoAge4 is available. Now the sourcesystem has been extended with more functions. Take a look at GroupView, rightclick a person in the personlist and choose Ancestors or Descendants to see this.

Kilderegistering

User Rating:  / 0

Kilderegistrering høres kanskje kjedelig ut, de fleste som starter med slektsforskning vil vel helst være opptatt med å finne navn på sine røtter og forgreninger (snakker av egen erfaring Smile)  men ved å notere et eller annet sted hvor man har funnet ut noe, kan man senere legge mer arbeid i å dokumentere arbeidet, altså legge inn kilder og knytte disse til personene. Det finnes mange typer kilder, f.eks folketellinger, matrikler, kirkebøker, bygdebøker, slektsbøker og anetavler for å nevne noen, men å dele kildene opp i disse kategorier er vel lite interessant. Kilden i seg selv er interessant og nyttig for videre arbeid og kilderegistrering i et slektsprogram bør være så enkel og hurtig å utføre som mulig. Når man trenger å registere en ny kilde, kan man f.eks registrere:

 

Navn: f.eks. Folketelling i Vefsn, 1820

Beskrivelse: ""

Dato: 20.08.2008 (tidspunkt da man fant denne kilden)

 

Tekst:

Her skriver man litt om hvordan man fant denne kilden, kopierer inn tabeller eller lign. og linker til websider, fotografier, media som lyd og film, etc.

En kilde kan også være muntelig, man har f.eks snakket med en person som har gitt en noen opplysninger,  Da kan man bare skrive navnet på personen som har gitt opplysningene og beskrivelse kan brukes til å skrive i hovedtrekk hva det handler om. Tekst skulle ideelt sett da bli alt som denne personen har gitt av opplysninger.

 

Dette er vel i hovedsak hva man trenger eller er det mer? I dette systemet kan flere kilder ha samme navn slik at man kan f.eks ha 30 kilder som heter "Folketelling i Vefsn, 1820" og man da sortere på Navn for å se alle kilder med "Folketelling". Man kan så sortere på "Dato" for å se kildene i den rekkefølgen man fant dem opprinnelig. Hva tror dere om dette? Gi kommentar alle som vil. Dette kan testes ut i AgetoAge4 som finnes under Downloads.

Global Unique Indentifier (GUID)

User Rating:  / 0

En GUID er en 128-bit integer (16 bytes) som kan bli brukt av alle datamaskiner og nettverk over hele verden når man trenger en ID som det bare finnes èn av.  Vi prøver nå en forkortet utgave av denne GUID til å lage kilde-ID'er til bruk i kildesystemet i AgetoAge4.

Kilder og dokumenter som man finner etterhvert som slektsforskningen skrider fremover,  kan fort ta opp stor plass, derfor vil AgetoAge4 bruke en lokal katalog kalt "Sources" på brukerens pc til å lagre kildene. Hver kilde man oppretter vil lage en katalog under "Sources" med en GUID som navn på katalogen. Dette vil gjøre det mulig for at mange brukere kan dele datafiler og kilder. Hvis Ole får noen kilder fra Per vet han at han kan bare kopiere inn disse kildene i sin private "Source" katalog uten problemer fordi navnene på kildekatalogene er GUID. (det vil altså være liten sannsynlighet for at han har en kildekatalog med dette navnet fra før).

En kilde får altså sin egen katalog og man kan legge inn så mange filer man ønsker i hver kildekatalog, det kan være alle slags filer, f.eks. .txt, .rtf, .doc, .bmp, .jpg, .mov. Dobbelklikker man en av disse filene fra SourceItem vinduet i AgetoAge4 vil systemet bruke det programmet som er lagt inn som standard program for denne fil typen.

I Source-vinduet vil det være statestikk som viser hvor mange personer og familier som er knyttet til disse kildene.

En ny versjon av AgetoAge4 som bruker dette nye kildesystemet er lastet opp.

New update of AgetoAge4

User Rating:  / 0

Ny versjon av AgetoAge4 med nytt kildesystem er lastet opp. Nå brukes en GUID (Global Unique Identifier) for å lage navn på kilde-kataloger lokalt på brukeren's pc og teoretisk skulle ingen kildekataloger som opprettes (uansett hvor i verden) få samme navn.

Om utviklingen av AgetoAge4

User Rating:  / 0

Familie og personskjemaet vil bli oppdatert med en toolbar med diverse knapper for funksjoner som kan være aktuelle. Disse skjemaene blir brukt mye ved registrering og det kan være greit å ha en egen verktøylinje med verktøy eller funksjoner som er nyttige. Men vi trenger noen bra ikoner og inviterer alle til å sende oss ikoner som kan brukes. Videre vil det bli funksjon i TreeListView for å lage slektsbok ut fra en valgt familie. Jeg vil utvikle et eget slektsbok objekt som kan brukes overalt i AgetoAge4 der denne funksjonen kunne være grei å ha.